Argumenty dla jakich warto korzystać z testu prędkości Speedometr

  • 5 lipca 2021
  • 0 Comment
  • 3 Views
  • 0 Like

Optymalna możliwość sprawdzenia szybkości Internetu to Speedometr. Jest to użyteczne rozwiązanie, za pomocą którego można testować szybkość łączy internetowych. Idealnie opracowany speed test pozwala sprawdzać główne właściwości: pobieranie, wysyłanie, RTT, Buffer delay oraz Jitter. Na witrynie testu internauta może sprawdzić, jak poprawnie go zrobić. Poprawnie wykonany pomiar prędkości pozwoli uzyskać zgodne ze stanem faktycznym wyniki. Należy zacząć od ponownego załączenia modemu, routera a także urządzenia, na jakim będzie się wykonywało test. W efekcie pozyska się wiarygodne obliczenia. Trzeba zamknąć udostępnione okna oraz karty oraz zapauzować aplikacje jakie działają jako uzupełnienie. Telefony komórkowe i komputery przenośne trzeba wprowadzić w tryb samolotowy. Należy dodatkowo wyłączyć smart TV. Użytkownicy na stronie przeczytają, jak ważne jest czyszczenie pamięci podręcznej. Utrzymanie wszystkich warunków pozwala potem bez problemu posłużyć się narzędziem do zmierzenia prędkości Internetu.

About the author