Bieg z przeszkodami – w jaki sposób się do niego przygotowywać?

  • 4 marca 2021
  • 0 Comment
  • 2 Views
  • 0 Like

Jedną z najpopularniejszych odmian pielęgnowania sportu będzie jogging. Jest tak, bowiem będzie to o zdecydowanie najprzyjemniejsza forma biegu, bo nie męczy ona biegacza w gładkim stopniu co inne. Do tego najszybciej spala ona tkankę tłuszczową. Są jednak też inne formy biegu. Na przykład na polepszenie kondycji najlepszym rozwiązaniem problemu będzie tak określany mianem bieg interwałowy, w jakim biegacz zmienia co kilka minut tempo swojego biegu. Zarówno jogging jak oraz bieg interwałowy ma okazję uprawiać każdy, co pokazuje https://sbiegacza.pl/. Niemniej jednak są jeszcze dyscypliny biegu, które nie nadają się dla wszystkich. Tak jest na przykład z biegiem z przeszkodami. Polega to na tym, iż biegacz w trakcie biegu musi pokonywać tak oznaczane „płotki”. Wymaga to od niego o wiele więcej wysiłku, bo musi mieć zachowane dosyć prędkie tempo, dzięki jakiemu odbija się od ziemi skacząc oraz musi co kilka metrów wykonywać skok nad przeszkodą, co również jest dodatkowym wysiłkiem oraz żąda od osoby biegnącej dobrej koordynacji ruchowej, by zachować równowagę.

About the author